Intekenen mededelingen Basisschool Désiré Van Monckhoven

Beste ouder(s),

Zoals de vorige schooljaren kunnen jullie intekenen om via e-mail op de hoogte te worden gebracht van recente (nieuwe) mededelingen op onze site. Deze vorm van communicatie is snel, accuraat en bovendien zeer milieuvriendelijk. Daarnaast garanderen wij u absolute bescherming van uw gegevens, vermits alle mails in “BCC” verstuurd worden.

Mogen wij u dan ook beleefd vragen om snel in te tekenen via de website hieronder; op deze wijze helpt u mee om de steeds groeiende papierberg te verkleinen.


Naam:
Ouder van:
Klassen:
E-mail:

Ik wens voor het schooljaar 2021-2022 via bovenstaand e-mailadres op de hoogte te worden gebracht van recente (nieuwe) mededelingen op de website van de school.

Ik wens info voor het/de volgend(e) klas(sen) te ontvangen:

Kleuterklassen :
K1A
K1B
K2
K3
Leerjaren :
1
2
3
4
5
6
Oud-leerlingen/Geïnteresseerden :